Kortbanerutene tilbake til staten: – En merkelig vending

Det ligger an til at Stortinget snur og gir ansvaret for kortbanerutene, deriblant Skagen, tilbake til staten. Dette får statssekretær i Samferdselsdepartementet Ingelin Noresjø til å reagere.

Stokmarknes lufthavn, Skagen, er en av lufthavnene som blir berørt.  Foto: Thor-Ivar Guldberg

Nyheter

Da regjeringen innførte regionreformen, med intensjon om å overfører mer ansvar til de nye regionene fra staten, ble det vedtatt at ansvaret for flyrutene på kortbanenettet skulle overføres fra staten til fylkene fra 1. januar 2022.