Kommunen og grunneiere sammen om nytt boligområde

Sortland kommune går inn i samarbeid med de øvrige grunneierne om områderegulering av det planlagte nye boligområdet ved Rundheia og Lamarkbakken sør for Sortland.

Slik kan det nye boligområdet ved Rundheia bli seende ut. Område A, B og C kalles for Lamarkbakken, mens område D og E kalles Rundheia. Område G tilhører i dag andre private grunneiere, mens område F tilhører Sortland kommune. På denne illustrasjonen er det også tegnet inn en sammenkobling av Bjørklundveien og Vesterveien, som Sortland Gård AS sier er nødvendig å ha på plass hvis boligprosjektet skal realiseres.   Foto: Illustrasjon: Norconsult

Nyheter

Det ble enstemmig vedtatt i torsdagens formannskapsmøte i Sortland.