Vil flytte nye Lamarka sykehjem - frykter leirskred med dagens plassering

Naboer vil flytte det planlagte sykehjemmet nedover, i retning Sortlandssundet, og skisserer en løsning som de mener vil redusere arealbehovet dramatisk. De frykter også leirskred hvis sykehjemmet og støttemur bygges som planlagt.

Jack Blom, som står bak brevet flere naboer har sendt, ser for seg hovedinngangen til det nye sykehjemmet omtrent her. Hvis naboene får det som de ønsker får sykehjemmet tomten herfra og ned mot svingen.   Foto: Øyvind Aukrust

Nyheter

I brevet til kommunen skriver naboene at for at byggetomten hvor sykehjemmet er planlagt skal bli plan, trengs det en fem meter høy støttemur. Når høydeforskjellen blir så stor frykter de at det vil være fare for jordskred, siden det, ifølge dem, er leire i grunnen i området.