Fiskebøl:

– Ser positivt på statsrådens uttalelse

Ordfører Lena Arntzen (H) i Hadsel ser positivt på uttalelsen som samferdselsminister Knut Arild Hareide (Krf) har gitt kommunen knyttet til testfasiliteter på Fiskebøl.

Det er fortsatt en positiv holdning til mulighetene for et testsenter på Fiskebøl. Målet for Hadsel kommune er at det ikke bare skal omfatte oljevern, men også at det bør omfatte marin forsøpling.  Foto: Remi Reinholdtsen

Nyheter

Statsråden presiserer i sitt svar til kommunen at overføringen av Senter for oljevern og marint miljø sitt ansvar innen oljevern til Kystverket, ikke rokker ved beslutningen om å etablere testfasiliteter for oljevernteknologi på Fiskebøl i Hadsel kommune i Nordland.