Mistenker ILA på oppdrettslokalitet i Bø

Fredag ble det etablert mistanke om virulent ILA på en av Egil Kristoffersen & Sønner AS sine lokaliteter, «Skatleia» i Malnesfjorden, i Bø.

Lokaliteten «Skatleia» (markert med stor grå prikk med lilla prikk på) ligger ytterst i Malnesfjorden i Bø. Alle lokalitetene i som ligger i denne fjorden tilhører Egil Kristoffersen & Sønner AS.   Foto: Skjermbilde fra Barentswatch

Nyheter

Oppdrettsselskapet informerte om mistanken på sin Facebook-side fredag. Lokaliteten ligger ytterst i fjorden.