Boligfelt må vente på gang- og sykkelsti

Nordland fylkeskommune sier i en faglig vurdering at det ikke er tilrådelig å etablere nytt boligområde i Andvågen øst for Stokmarknes i Hadsel.

Andvågen ligger cirka tre kilometer øst for Stokmarknes på Hadseløya. Her er det fremmet ønske om å utvikle et boligområde.   Foto: Norgeskart

Nyheter

Fylkeskommunen begrunner sitt standpunkt med trafikksikkerhet, spesielt med hensyn til barn, unge og mye trafikkanter.