Ett steg nærmere for viktig prosjekt

Bassengsituasjonen i Øksnes har i flere år vært prekær. Derfor er kommunen godt i gang med å planlegge nytt basseng på Myre.

Skissetegning fra 2019 av Øksnes nye svømmehall. 

Nyheter

Bassenget i Alsvåg er i dag stengt og bassenget på Myre bærer preg av elde og stor slitasje. Nytt basseng er derfor under planlegging i tilknytning til Øksneshallen. Budsjett for herligheta beløper seg til 93 millioner kroner.