I gang med nybygg ved Turlagsstua

Pinsehelga gjorde frivillige nesten ferdig fundamentet til utbygging av Turlagsstua og nytt flerbruksbygg. Byggearbeidet skal pågå gjennom hele sommeren, og Vesterålen Turlag søker flere frivillige.

Her er fundamenteringen på turlagsstua nesten ferdig. Her er Ragna Renna og Trond Løkke, som bodde på hytta hele helga.   Foto: Privat

Nyheter

Det er et stort prosjekt Vesterålen Turlag har gått i gang med.