Uenige om hvorfor det blir utlyst mange deltidsstillinger i sortlandsskolene

Nylig ble det utlyst 20 stillinger i sortlandsskolene, og mange av dem er deltidsstillinger og/eller vikariater. Politikerne VOL har snakket med vil ha flere fulle, faste stillinger, men er uenige om veien dit.

Christoffer Ellingsen, som sitter i kommunestyret for Rødt, sier han   Foto: Arkivfoto/Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Nyheter