60 prosent av nordlendingene fikk NAV-penger i 2020

2020 ble det utbetalt 69 millioner kroner hver dag i statlige ytelser fra NAV til innbyggere i Nordland.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Vidar Eliassen

Nyheter

Det var 60 prosent av alle nordlendinger som mottok en statlig ytelse fra NAV minst en gang i løpet av året, og 52 prosent i arbeidsfør alder mottok en ytelse som erstatning for inntekt. Dette står å lese i en pressemelding fra NAV.

I Vesterålen ble det naturligvis utbetalt mest ytelser i Sortland i 2020. Andelen av befolkningen som mottok ytelsene var for øvrig identisk med fylkesgjennomsnittet på 60 prosent.

Den fulle oversikten over ytelsene som ble tildelt i Vesterålen kan du se i tabellen nederst i saken.

Totalt ble det betalt ut kr 25,2 milliarder kroner i statlige ytelser fra NAV til i alt 143 457 personer i Nordland fylke. Det innebærer at 60 prosent av innbyggerne i Nordland mottok en statlig ytelse fra NAV, med årlig utbetaling per mottaker på gjennomsnittlig kr 175 700. Det er høyest årlig utbetaling per mottaker av alle landets fylker. Kun Innlandet hadde høyere andel innbyggere som mottok statlig ytelse fra NAV (61 prosent).

Utbetaling av dagpenger utmerker seg spesielt, med en økning på hele 271 prosent fra 2019 til 2020. I løpet av året var det 32 604 nordlendinger som mottok dagpenger minst en gang i året, som er 27 918 flere enn i 2019.

I gjennomsnitt hver måned var det 40 000 nordlendinger (27 prosent) som mottok en ytelse til livsopphold fra NAV.

I løpet av hele 2020 var det 38 prosent av innbyggerne mellom 18 og 66 år i Rødøy som mottok slike ytelser, som er lavest innbyggerandel blant alle Nordlands-kommunene. Høyest andel finner vi i Evenes kommune der 58 prosent av befolkningen i arbeidsfør alder var mottakere av livsoppholdsytelser fra NAV.

Sammenligner vi med 2019 er det i kommunene Moskenes, Røst og Bodø det har vært størst økning i den totale utbetalingen av livsoppholdsytelser, med henholdsvis 32 prosent, 29 prosent og 22 prosents økning.

– Som ventet medførte koronasituasjonen en stor økning i utbetaling til livsopphold i 2020, sier direktør Cathrine Stavnes ved NAV Nordland i en pressemelding. – Samtidig er alderssammensetningen i befolkningen, næringsstruktur og geografi faktorer som påvirker andelen innbyggere som mottar livsoppholdsytelser fra NAV.

Kommune

Utbetalt millioner 2020

Utbetalt, endring fra 2019

Kroner utbetalt per innbygger

Andel av befolkning

Sortland

1.091

10 %

103.700

60 %

Hadsel

877

7 %

109.200

60 %

Øksnes

523

9 %

118.700

63 %

Andøy

504

5 %

109.000

63 %

318

5 %

123.800

65 %