Disse har fått VinnVind-midler fra Ånstadblåheia Vindpark

Hvert år deler Ånstadblåheia Vindpark AS ut 500.000 til foreninger i området rundt vindparken. Det er Kulturfabrikken Sortland KF som behandler søknadene, og i år har åtte prosjekter fått støtte.

Ånstadblåheia Vindpark AS deler hvert år penger til lag og foreninger i et område rundt vindparken. Fra og med neste år vil ordningen gjelde for hele kommunen.   Foto: Marius Birkeland

Nyheter

– Midlene skal komme befolkningen generelt og barn og unge spesielt til gode, så det er lag og foreninger som får støtte, forteller Mona Dahl, assisterende direktør for Kulturfabrikken Sortland KF.