Koronaen forsinket nøkkelpersonell til Andøya Space

Andøya Space har opplevd problemer med å få utenlandsk nøkkelpersonell til landet. Etter flere avslag fra Sjøfartsdirektoratet, har saken endelig løst seg etter at reglene ble endret. Nylig kom en nyansatt med tidskritisk kompetanse til Andenes, uten å måtte gå i karantene.

I dette området planlegger Andøya Space utskyting av små satellitter. De har slitt med å få nøkkelpersonell til Andøy, på grunn av restriksjoner mot innreise til Norge.  Foto: Illustrasjon: Multiconsult

Nyheter

Etter å ha fått avslag på innreise for en tidskritisk medarbeider, sendte Andøya Space en søknad til Nærings- og fiskeridepartementet for å få unntak fra innreiseforbudet som tidligere ble opprettet for å hindre importsmitte.