Nå åpner denne kommunen opp igjen

I en pressemelding opplyser Hadsel kommune at de går over til grønt tiltaksnivå igjen fra torsdag.
Nyheter


Nærmere bestemt klokka 09.00 på torsdag morgen er det for første gang siden pandemien startet at Hadsel kommune er i grønt tiltaksnivå.

Kommuneoverlege, Ingebjørn Bleidvin, presiserer i en uttalelse i meldingen, at dette ikke innebærer at pandemien er å regne som over.

– Det er et viktig og riktig skritt at vi nå kan gå til grønt tiltaksnivå. Vi ser at det fortsatt kommer plutselige og svært smittsomme lokale utbrudd, som i Hammerfest, og det må vi gjøre alt for å unngå, uttaler han.

En av tingene som nå fjernes, er kohortene fra skoler og barnehager. Fortsatt kommer en-metersregelen til til å gjelde. Ingen syke skal møte i skole eller barnehage, en skal fortsatt ha god hygiene, og unngå å håndhilse og klemming.

Men det blir flere endringer når det gjelder arrangementer, innenlandsreiser, skjenking og fritidsaktiviteter. Kommuneoverlegen oppfordrer til å ha flere aktiviteter utendørs, selv om det åpnes for at enda flere enn før kan være samlet.

– Barnebursdager, for eksempel, er det flotte forhold for å ha utendørs for tida. Det er også viktig å understreke at tiltaksnivået kan skifte til gult og rødt nivå på kort varsel dersom smitterisikoen krever det, sier Bleidvin.

Dette lister Hadsel kommune som de største endringene:

  • Anbefalt gruppestørrelse ved organisert trening i breddeidrett og kultur- og fritidsaktiviteter økes for voksne over 20 år: Fra 10 til 20 personer inne, og fra 20 til 30 personer ute. Flere grupper kan være aktive samtidig, forutsatt at de holdes adskilt i ulike kohorter.
  • Flere deltakere på arrangementer for barn og unge. Det kan være inntil 100 personer på innendørs arrangementer som samler deltakere under 20 år som tilhører samme kommune.
  • På offentlige innendørs arrangementer økes antall personer som kan være til stede uten bruk av faste, tilviste sitteplasser fra 10 til 50 personer.
  • På private sammenkomster som ikke skjer i private hjem, hager og hytter økes antallet innendørs fra 10 til 20 personer og utendørs fra 20 til 30. Dette gjelder for eksempel feiringer i leid lokale eller på offentlig sted.
  • I private hjem øker antall personer man anbefales å kunne ha på besøk fra fem til ti, så lenge man kan holde 1 meters avstand.
  • Innenlandsreiser kan nå gjennomføres, men det er viktig at man planlegger reisen slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder. Dette er særlig viktig for dem som reiser fra områder med høyt smittepress.
  • *Innslipps- og skjenkestopp utvides til klokken 24.00, og kravet om matservering ved skjenking bortfaller. Fremdeles vil det bli stilt krav om bordplassering og en meters avstand.