Stor jubel for Huset for alle

I dag åpnet Øksnes sin nye møteplass for både unge og eldre i Myre sentrum. Ungdommen kan ikke vente med å ta herligheta i bruk.

Nestleder og leder i Øksnes Ungdomsråd, Jessica Jenssen (tv) og Lucy Jørgensen.  Foto: Tommy Hansen

Nyheter

En god møteplass, spesielt for ungdom, har i alle år vært et stort savn på Myre. Den senere tid har vi lest og hørt i media om økende rusbruk blant ungdommer, noe alle kommunene i Vesterålen har uttrykt bekymring for. I Øksnes går nå privat næringsliv, ungdommer, eldre og kommunen sammen i et godt forsøk på å bøte på utfordringene.