Advokat vurderer å anke dom mot seg selv

Advokat Oddmund Enoksen på Sortland vurderer å anke en dom fra Midtre Hålogaland tingrett, mot seg selv.

Advokat Oddmund Enoksen representerte seg selv i tingretten. Bildet er tatt i forbindelse med en annen rettssak.  Foto: Arkivfoto

Nyheter

Enoksen saksøkte Staten i forbindelse med at Finansdepartementet vedtok et forbud som innebar at han ikke lenger kunne drive eiendomsmegling. Årsaken var at han ikke har tatt det antall pålagte timer med etterutdanning for advokater som også driver med eiendomsmegling skal ha. Nå har retten gitt Staten ved Finansdepartementet medhold.