De jubler for flere innbyggere

Siden årsskiftet har antallet øksnesværinger økt med 35 personer. Det gir Øksnes Næringslivsforening og ordfører vann på mølla til å gjøre mer for å bidra til den positive trenden.

Frank-Robert Skogli og John Danielsen.  Foto: Tommy Hansen.

Nyheter

VOL skrev nylig at de fem vesterålskommunene til sammen har mistet 11 innbyggere i løpet av ett år. Men ser man statistikken siden årsskiftet, er tallene langt mer positive. Det viser nemlig en økning på 74 innbyggere totalt i Vesterålen. Ved utgangen av 2020 var det registrert 30.159 innbyggere i regionen, mens det i utgangen av første kvartal i år var registrert 30.233.