Deler ut 150.00 til kulturmidler i Øksnes

Øksnes kommune skal for 2021 dele ut kr. 150.000 i ordinære kulturmidler til lag og foreninger. 28 organisasjoner har søkt om totalt kroner 912.000.

Fotballklubben Morild er en av søkerne på Øksnes kommunes kulturmidler.  Foto: Arkiv fra jentekamp mellom Morild i grønt og Sortland.

Nyheter

Ved søknadsfristens utløp var det kommet inn 28 søknader med totalt søknadsbeløp på kroner 912.000, noe som er 166.000 mer enn i fjor, heter det i sakspapirer til hovedutvalgets behandling til uken.