Over 50 interessenter har meldt seg for Hålogalandsveien

E10-prosjektet, som også kalles Hålogalandsveien, har fått 50 interesserte søkere til de ulike prosjektene som byggingen av veien fører med seg.

Slik blir den nye Hålogalandsveien, som nå skal ut på tilbudsrunde.  Foto: Statens Vegvesen

Nyheter


Det er Statens vegvesen som melder dette i en pressemelding. Mer enn 50 bedrifter har meldt sin interesse for å være med på prosjektet Hålogalandsveien.

Ifølge pressemeldingen ble konkurransen om å være med på prosjektet åpnet 17. mai.

– Det er gledelig at så mange bedrifter har hentet ut grunnlaget for konkurransen fra vår anbudsportal, uttaler prosjektleder Reidar Johansen.

Utbygger

Statens vegvesen skal være utbygger. Ettersom det ikke vil bli noen befaring som følge av pandemien, legges det ut en digital tilbudskonferanse og kartfortelling for eventuelle leverandører, melder utbyggeren. Johansen sier at han tror dette vil friste.

– Dette er et av landets største og mest spennende vegprosjekt gjennom tidene. Det har store krav til miljøhensyn som også kan utløse bonuser for en dyktig entreprenør, forklarer prosjektlederen i meldingen.

Fristen for å melde sin interesse er satt til 1. september. Deretter kommer utbyggeren til å plukke ut tre selskap som har blitt forhåndsgodkjent til å gi tilbud på byggingen av prosjektene som Hålogalandsveien fører med seg.

Forhåndsgodkjenning

Statens vegvesen skriver at selskapene som skal bli forhåndsgodkjent, må vise økonomisk robusthet og være sterke nok til å finansiere og håndtere utbyggingen, i tillegg til å drifte veganlegget i 25 år.

Hålogalandsveien skal gå mellom Sortland, Kvæfjord, Tjeldsund, Lødingen og Harstad. Foreløpig er en beregnet prislapp rundt 9,3 milliarder kroner. Øvre ramme for hele prosjektet er 18,3 milliarder kroner.

Det ferdige prosjektet skal forkortet reisetiden på E10 mellom Tjeldsund bru og Gullesfjordbotn med 39 minutter, og gjøre distansen 30 kilometer kortere. I alt skal det bygges 82 kilometer tofelts vei, der 35 kilometer ny vei skal anlegges eksisterende trasé, 27 kilometer skal legges i tunneler og 20 kilometer i helt ny trasé.