Kjempenhøy Boliger:

Søker om dispensasjon og midlertidig brukstillatelse

På vegne av Kjempenhøy Boliger AS har NSW Arkitektur AS søkt om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelser i forbindelse med rundkjøringen ved Kjempenhøy. Samtidig søkes det også om midlertidig brukstillatelse for to av leilighetsbyggene.

For at de som har kjøpt leiligheter ved Kjempenhøy skal få flyttet inn, har NSW Arkitektur AS søkt om dispensasjon fra reguleringsplanen og midlertidig brukstillatelse på vegne av utbygger Steinsvik Hus & Entreprenør AS.  Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Nyheter

– Vi ber om at det gis dispensasjon fra reguleringsforholdet slik at det kan gis midlertidig brukstillatelse for boligene BB1, BB3 og BB4 før trafikale løsninger er fysisk ferdig, skriver Ole Wiig, faglig leder i NSW Arkitektur AS, i søknaden.