Kystverket skal taksere fiskerihavner

Kystverket gir i disse dager Norconsult i oppdrag å taksere fiskerihavner i Vesterålen som skal legges ut for salg på det åpne markedet.

I Hovden fiskerihavn i Bø kommune ønsker Kystverket avklaringer med Nordland fylke før status gjøres opp.  Foto: Kystverket, skjermdump.

Nyheter

En av havnene er Kinn fiskerihavn i Sortland kommune. Taksten skal angi omsetningsverdi på det åpne markedet, og en egen datapakke er tatt i bruk for å komme fram til svaret. Arealene omfatter en molo og ei vorr på innsiden av moloen. Det er et tilstøtende bortleieareal ved fiskerihavna som ikke omfattes av taksten.