Sjømasser kan havne hos Andøya Space

Kystverket skal fjerne 160.000 kubikkmeter masse og fjell fra sjøområder i Andøy. Fjellmasser fra Risøysundet kan bli fundament for de to utskytingsrampene som Andøya Space planlegger å bygge i Børvågen sør på Andøya.
Nyheter

Masser fra utdyping av Risøysundet kan havne i Risøyhamn, Tranesvågen eller som fjellmasser under de planlagte utskytingsrampene som Andøya Space planlegger å bygge i Børvågen.  Foto: Norgeskart

Opplysningene har kommet for en dag etter at ordfører Knut A. Nordmo i Andøy kommune stilte spørsmål til Kystverket om håndtering av massene. Skal massene lagres, dumpes eller brukes?