Vil tilby fastlegene i Sortland fastlønn fra neste år

Fastlegene i Sortland som har 0-avtale har lenge ønsker om fastlønn. Nå ser det ut som at de kan få tilbud om dette fra neste år.

Hvis politikerne sier ja torsdag, skal fastleger i Sortland med 0-avtale som ønsker å gå over til fastlønn kunne gjøre det fra juli neste år.   Foto: Arkivfoto/Rune Kristian Ellingsen

Nyheter

Saken skal opp til behandling i formannskapet i Sortland torsdag denne uken, og kommunedirektøren har innstilt på følgende: