– Er lovlig, men er det lurt?

Arbeidet med kystsoneplan for Vesterålen skal være ferdig ved utgangen av 2021. Under en orientering i et formannskapsmøte i Bø, ble det stilt flere spørsmål knyttet til at dispensasjoner gis før planen er ferdig.

Berit Hansen i Bø Senterparti.  Foto: Arkiv

Nyheter

Hans Christian Haakonsen fra Hadsel kommune er med i planleggingsgruppa for kystsoneplanen, som består av saksbehandlere fra alle kommunene.