MDG vil pålegge oppdretterne «luseavgift»

Miljøpartiet De Grønne vil pålegge oppdretterne «luseavgift» for å berge villaksen.

Illustrasjonsfoto lakselus: Marit Hommedal/NTB scanpix 

Nyheter

Tommy Reinås, fylkespolitiker i Trøndelag og stortingskandidat for MDG i Nord-Trøndelag tar til orde for en redningsplan for norsk villaks, skriver Fiskeribladet.

«Målet bør være å få bestanden av norsk villaks tilbake til det nivået som var i 1983, som var nærmere 1 million villaks», skriver MDG i en pressemelding.

Reinås ønsker å legge en halv laksemilliard på bordet, for å legge til rette for «tidenes største laksedugnad».

«Det er penger som kan gå til lokale tiltak, som sikrer bedre levevilkår for villaksen i våre beste lakseelver», heter det i meldingen fra MDG. Partiet foreslår at dette skal finansieres i form av en lakselusavgift som de vil pålegge oppdretterne.

Reinås hevder videre at en ny regjering ikke kan gi flere åpne oppdrettskonsesjoner som er i vandringsruten til norsk villaks. Han begrunner det med at «dette er den største trusselen i dag for de lokale villaksstammene».

– Ekspertene som vurderer den nye rødlista, peker på at lakselus og rømt oppdrettslaks er den største bestandstrusselen mot norsk villaks, derfor er det viktig at man kun tillater lukkede oppdrettsanlegg i områder hvor villaksen har sine vandringsruter, sier Reinås i meldingen ifølge Fiskeribladet.