Første tap til kongeørna i Lekangdalen

Sauebønder med dyr på utmarksbeite i Lekangdalen på Hadseløya har for første gang fått konstatert at minst ett lam er tatt av kongeørna.

Ørjan Berge har sau i Lekangdalen på Hadseløya. For første gang på 20 år har han fått konstatert tap av lam forårsaket av kongeørn. Og det er i dette åpne områder i lia kadaveret av et lam ble funnet.  Foto: Thor-Ivar Guldberg

Nyheter

Sauebonde Ørjan Berge på Lekang har hatt Statens naturoppsyn (SNO) på besøk to ganger denne sesongen. Det første lammet de fant kunne rovviltkonsulenten ikke konstatere om det var kongeørn som hadde vært på ferde. Den andre gangen fant rovviltkonsulentet merke etter ei ørneklo som hadde punktert skallen på lammet. Dessuten var det klare indikasjoner på at lammet hadde blødd ut, som betyr at det var i live.