ILA påvist hos Egil Kristoffersen & Sønner

Mattilsynet har påvist ILA i en av merdene ved Egil Kristoffersen & Sønner sitt anlegg i Malnesfjorden i Bø.

Eva Kristoffersen, daglig leder i Egil Kristoffersen & Sønner, sier det fremdeles er uklart hvor ILA-viruset har spredd seg fra.   Foto: Arkivfoto/Tommy Hansen

Nyheter

21. mai ble det etablert mistanke om virussykdommen Infeksiøs lakseanemi (ILA) på oppdrettslokaliteten Skatleia i Malnesfjorden i Bø. Nå er det påvist smitte av virussykdommen, men kun på én av de i alt åtte merdene.