Nå kan du igjen komme på besøk hit

Ut fra nasjonale føringer om trinnvis gjenåpning myker Øksnes kommune opp besøksrutinene.

Myreheimen. 

Nyheter

Kommunelege Ellen B. Pedersen i Øksnes informerer om at kommunen nå myker opp besøksrutinene ved sykehjemmene.

Følgende er vedtatt og gjelder nå:

  • Beboere kan ha besøk utendørs ved sykehjemmene.
  • Pårørende kan hente sine i bil og ta dem med på tur, samt gåturer. Pårørende kan ikke ta sine med hjem, på kafe eller butikk og liknende.
  • Det gjelder fremdeles inntil tre personer ved besøk innendørs.
  • Ut over dette gjelder vedtatte smittevernregler.