Nå skal du få andre vaksinedose etter 9 uker

Regjeringen har bestemt at intervallet mellom første og andre dose av koronavaksinen forkortes fra 12 til 9 uker. Dette etter råd fra Folkehelseinstituttet.
Nyheter

Det melder Helse- og omsorgsdepartementet i en pressemelding mandag.

I slutten av april ble det besluttet å øke intervallet mellom første og andre dose av koronavaksinen til inntil 12 uker for de under 65 år som ikke hadde underliggende sykdommer. Bakgrunnen var å sikre at flest mulig skulle få tilbud om første vaksinedose så fort som mulig.

– Vi har svært god tilgang til vaksiner fremover. Vaksineringen går nå så fort at vi allerede kan forkorte intervallet. Med dagens antatte leveranser mener FHI at vi kan oppnå den ønskede effekten, å tilby første dose så raskt som mulig, ved å sette intervallet til 9 uker i stedet for 12 uker. Denne justeringen kan bli endret hvis det blir endringer i vaksineleveransene, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

De over 65 år og dem med underliggende sykdommer anbefales fortsatt seks ukers intervall.

Nedtrapping av doseintervall er en del av FHIs programstrategi for å sikre så rask fullvaksinasjon av befolkningen som mulig.

– Endring i doseintervall fra 12 til 9 uker innføres umiddelbart. Vi ber derfor kommunene om å endre timer for dem som har fått første dose med tilbakevirkende kraft fra uke 20 så langt det er praktisk mulig, sier Høie.

Ifølge pressemeldingen vil endringen ikke medføre at noen kommuner må avgi flere doser. Endringen vil heller ikke påvirke vaksinasjonstempoet i kommunene som avgir doser i forbindelse med den geografiske omfordelingen. FHI jobber for å kunne levere en oversikt over vaksineleveranser til kommunene for sommeren snarlig.