– Dette er nesten miljøkriminalitet

– Denne saken føyer seg inn i rekken av dispensasjonssaker, sier Berit Hansen (Sp) om at Bø kommune ønsker å avvise klage på tillatelse til torskeoppdrett i Ryggefjorden, på tross av protester.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Ann Sissel Jenssen

Nyheter

Dispensasjonen som Bø kommune ønsker å gi til Myre havbruk for oppdrett av torsk i Ryggefjorden er omstridt, og Ryggefjorden Fiskeforening har protesterer og har sendt inn klage på vedtaket.