Her må de vente på nedsatt hastighet

Hadsel kommune må først få ferdig gang- og sykkelstien vest for Melbu. Deretter kan fylket vurdere som fartsgrensen på strekningen skal settes ned.

Mellom Vikaveien og Haug skal det bygges gang- og sykkelsti. Derfor må fartsreduksjon vente til arbeidene er ferdige.  Foto: Thor-Ivar Guldberg

Nyheter

Kommunen har bedt Nordland fylke om en vurdering knyttet til et ønske om å redusere fartsgrensen på strekningen fra Melbu sentrum til Haug.