Oppgraderer minneparken på Melbu

Skal lære om 22. juli i skolen

Tiårsmarkeringen av terrorangrepene 22. juli inkluderer å få bakgrunnen for angrepene inn i skolen. Oppvekstutvalget i Hadsel stiller seg enstemmig bak markeringsplanene.

Får oppgradering Minnebautaen på Melbu skal renses og området skal oppgraderes så det får et mer helhetlig minneparkinntrykk, i sammenheng med tiårsmarkeringen av terrorangrepene.  Foto: Martine Kaino

Nyheter

Det er i år ti år siden terrorangrepene i Oslo og på Utøya. For mange vil minnene aldri forsvinne, mens det på den andre siden nå er skolebarn som kun har hørt om angrepene fra andre, eller kanskje ikke i det hele tatt. Det ønsker Hadsel kommune å gjøre noe med.