Slik skal skipsleia oppgraderes

Skipsleia fra Stamsund til Andfjorden vil i årene som kommer gjennomgå en betydelig oppgradering.

Kartet viser en samlet oversikt over alle planlagte tiltak på strekningen mellom Stamsund og Andfjorden. Blå punkter viser hvor nye sjømerker er planlagt. Røde punkter viser hvor leia skal gjøres dypere.  Foto: Illustrasjon: Kystverket

Nyheter

Det er i forbindelse med forberedelse til Nasjonal transportplan for perioden 2022 til 2033 at Kystverket planlegger tiltak i hoved- og bi-leier på flere strekninger langs kysten. To av strekningene som blir vurdert mellom Stamsund og Harstad, er Raftsundet i Hadsel og Risøyrenna i Andøy.