Innlandet lokalutvalg:

Får ikke trekke seg etter stridigheter

På grunn av mistro mot Innlandet lokalutvalg i Hadsel kommune, har utvalget etter en grundig vurdering valg å trekke seg fra sine verv. Det kan de ikke gjøre, opplyser kommunedirektør Ola Morten Teigen, som oppfordrer til dialog.

Liss Berith Bakkeli og Halvar Pettersen er blant medlemmene som trekker seg i Innlandet lokalutvalg.   Foto: Jane Willassen

Nyheter

Det er striden om Hennes Fiskerihavn som har vært avgjørende for lokalutvalgets beslutning om å trekke seg. Et av medlemmene, Halvar Pettersen, har tidligere beklaget at han blandet rollen som medlem i lokalutvalget og hans engasjement i et privat ønske om å overta fiskerihavna.