Kilder til VG: Frivillig løsning klar for Janssen-vaksinen

Regjeringen har fått på plass en frivillig løsning for dem som ønsker Janssen-vaksinen, opplyser kilder til VG. Vaksinen kan bli sendt ut allerede i neste uke.

Janssen-vaksinen fra Johnson & Johnsen er foreløpig ikke tatt i bruke i Norge og det er usikkert hva som vil skje med dosene som allerede har ankommet og befinner seg på et av FHIs lager.   Foto: Torstein Bøe / NTB

Nyheter

Ifølge avisa vil løsningen være at fastlegene og private legeklinikker gjør en vurdering og skriver ut resept.

Ifølge VGs opplysninger skal kun være leger som selv ønsker det, være med i ordningen.

Regjeringen har invitert til pressekonferanse med Janssen-vaksinen som tema onsdag klokka 14. Der vil helseminister Bent Høie (H), helsedirektør Bjørn Guldvog og FHI-direktør Camilla Stoltenberg være til stede.

Ifølge VG vil den praktiske utrullingen av Janssen-vaksinen komme fram på denne pressekonferansen.

Stanset i april

I april ble bruken av Janssen-vaksinen fra Johnsen & Johnson satt på pause i Norge, etter flere tilfeller der vaksinerte har fått blodpropper og lavt antall blodplater.

I tiden etter har regjeringen og Folkehelseinstituttet (FHI) vurdert om den kan gjøres tilgjengelig for frivillig bruk. Regjeringens mål har vært å lage en ordning hvor enkelte frivillig kan la seg vaksinere med Janssen-vaksinen utenfor Folkehelseinstituttets offisielle vaksineprogram.

200.000 på lager

I mai ble det kjent at FHI anbefalte å ikke gjøre Janssen-vaksinen tilgjengelig for bruk utenfor vaksinasjonsprogrammet. Mer enn 200.000 doser ligger nå på lager.

Det som skiller Janssen-vaksinene fra de andre som brukes i Norge, Pfizer- og Moderna-vaksinene, er at kun én dose er nødvendig for å regnes som fullvaksinert.

Selv med en frivillig løsning på plass vil hovedanbefalingen fra regjeringen være at man følger det ordinære vaksinasjonsprogrammet, skriver VG.