Lover fortau over Sortlandsbrua hvis de vinner valget

I en merknad til Nasjonal Transportplan ber AP, Sp og SVs medlemmer av transportkomiteen på stortinget om at Statens Vegvesen prioriterer å bygge gang- og sykkelvei over Sortlandsbrua.

Mona Nilsen og Tove Mette Bjørkmo (Ap) vil ha gang- og sykkelvei over Sortlandsbrua, og lover at det blir prioritert hvis AP, SV og Sp får flertall på Stortinget.   Foto: Øyvind Aukrust

Nyheter

Merknaden fikk imidlertid ikke flertall i komiteen, siden representantene Høyre, FrP, Krf og Venstre stemte imot.