Enstemmig nei til «ventetomter» på Melbu

Siden en opparbeiding av byggeklare tomter på Gulstadøya vil ta tid, ønsker Hadsel kommune å kjøpe et område langs Gulstadveien for å ha tomtereserver. Det var formannskapet enstemmig uenige i.
Nyheter

Kommunen er gjennom forhandlinger med grunneierlaget som eier Gulstadøya også tilbudt dette arealet. Siste konkrete tilbud som angir prisforlangende for denne tomten er satt til rundt 4,3 millioner kroner basert på en tilbudt kvadratmeterpris på 270 kroner.