Får hederspris

Landsstyret i Norges Offisers- Spesialforbund, har tildelt hedersprisen 2021 til Stein-Håkon Eilertsen.

Stein-Håkon Eilertsen. 

Nyheter


Dette skriver forbundet på sin hjemmeside.

Eilertsen ble nominert av Forbundsstyret for «hans utrettelige innsats og arbeid for medlemmenes interesser, og især på Andøya der han har vært lokalavdelingsleder i flere år», heter det blant annet i begrunnelsen.

Der blir også Eilertsens engasjement og vilje til å fronte saker i NOF-medlemmenes interesser, karakterisert som forbilledlig.

Som de fleste vesterålinger har fått med seg, har Eilertsen vært frontfigur i kampen for å bevare Andøya flystasjon, og har aktivt fronten saken i media.

«Enig i basevalg for nye maritime patruljefly eller ikke, så kan ingen ta ifra Eilertsen det faktum at han har lagt mye arbeid i denne saken, kanskje langt mer enn det man kan forvente av en lokalavdelingsleder som utøver denne funksjonen ved siden av fullt arbeid», står det blant annet å lese på hjemmesiden.

I begrunnelsen for prisen blir Eilertsens funksjon som arbeidstillitsvalgt for NOF ved 133 Luftving trukket frem. Likeså fremheves engasjementet hans i LO Stat Nordland.

Utenom lokalavdelingsledervervet, har han i tillegg hatt arbeidstillitsvalgtfunksjonen for NOF ved 133 Luftving. Ifølge begrunnelsen for tildelingen, har Eilertsen Eilertsen håndtert disse vervene på en meget god måte.