Varsler gebyr på 400.000 kroner til Multiconsult:

«Har gitt uriktige og villedende opplysninger»

Sortland kommune mener konsulentselskapet Multiconsult, som ble leid inn for å gjøre uavhengig kontroll på vegne av Calanus, har gjort feil som kunne medført fare for liv og helse.

– Byggesaksavdelingen i kommunen har et samfunnsoppdrag. En del av samfunnsoppdraget er å bruke virkemidler for å fremme etterlevelse av lovverket, sier byggesaksbehandler Eva-Kristin Varheim i Sortland kommune.  Foto: Øyvind Aukrust

Nyheter

I forhåndsvarselet om et gebyr på 400.000, som er sendt til Multiconsult, skriver kommunen at de mener Multiconsult opptrådt grovt uaktsomt ved å ikke gjøre undersøkelsene som skal til for å oppdage alvorlige feil.