Hør knølkvalen synge utenfor Vesterålen

Over tid har det blitt sagt at knølkvalen bare synger mens den er i sørlige strøk for å formere seg. Nye bevis viser at det ikke stemmer.

Kreditering: Havforskningsinstituttet/ LoVeOcean

Nyheter

Det melder Havforskningsinstituttet (HI) på sin hjemmeside.

– Det har lenge vært en etablert sannhet at knølkvalen bare synger mens de er i sørlige strøk og parrer seg, men en oppdager mer og mer at det skjer også utenfor paringstiden og i andre områder. Her dokumenterer vi der langs norskekysten, sier Saskia Martin til HI.

Martin er masterstudent ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT), og har nylig fått publisert studien som om de ulike opptakene i tidsskriftet Frontiers in Marine Science, skriver HI.

HI-forskerne Ulf Lindstrøm og Geir Pedersen har begge bidratt til studien, sier at dette er de første vitenskapelig publiserte observasjonene av knølkvalsang lang norskekysten.

– Sangen bidrar sannsynligvis til kulturell utveksling mellom populasjoner av knølkval i Nord-Atlanteren, sier forskerne til HI.

Ifølge HI innebærer kulturell utveksling at kvalene lærer sanger av hverandre.


Kreditering: Havforskningsinstituttet/ LoVeOcean


HI skriver at opptakene ble gjort med en undervannsmikrofon på 250 meters dyp nordvest for Vesterålen fra januar til juni i 2018, og desember 2018 til januar 2019.

De opplyser også at undervannsmikrofonen (hydrofon) er knyttet til Lofoten-Vesterålen havobservatorium (LoVeOcean).