Sp vil ha mer hjelp til luftfart, reiseliv og kultur

I sitt alternative statsbudsjett foreslår Sp blant annet en kompensasjonsordning for luftfarten på 1,5 milliarder kroner og redusert serveringsmoms ut året.

Sigbjørn Gjelsvik, finanspolitisk talsperson i Senterpartiet.  Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Nyheter

Sps forslag presenteres fredag, samme dag som innstillingen til revidert nasjonalbudsjett blir lagt fram.