Blir det 5.000 innbyggere i Øksnes i løpet av tiåret?

Øksnes kommune skal styrke næringsarbeidet og ansette en person. Prosjektet skal vektlegge innovasjon og utvikling av næring, og stiller blant annet spørsmål om det blir 5.000 innbyggere i kommunen i løpet av tiåret.

Illustrasjonsbilde fra 17. mai på Myre i 2012.  Foto: Margaret Hennie Nilsen ,Myre

Nyheter

Formannskapet i Øksnes har bedt administrasjonssjefen fremlegge en sak vedrørende prosjekt styrking av næringsarbeidet i Øksnes kommune. Herunder ansettelse av en person som skal arbeide i nært samarbeid med ordfører, administrasjonssjef og næringskonsulent.