Trude Wold er nytt medlem:

– Er et klart behov for gjenopptakelseskommisjonen

Før helgen utnevnte regjeringen advokat Trude Marie Wold som medlem og nestleder til Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker. Hun mener det er klart behov for en slik kommisjon.

Trude Marie Wold, advokat  Foto: Frank R. Roksøy

Nyheter

– Det handler om rettssikkerhet og et uttalt mål om at ingen uskyldige skal dømmes.