Calanus tilføres 100 millioner

Calanus får styrket sin egenkapital med 100 millioner kroner, takket være en rettet emisjon mot Broodstock Capital.

Administrerende direktør i Calanus, Siv-Katrin Ramskjell, er fornøyd med at selskapet nå har fått tilført 100 millioner i egenkapital.  

Nyheter