Utsetter oppdrettssøknader ett år

Vesterålskommunene skal lage ny interkommunal kystsoneplan. Mange kommuner har samtidig mottatt søknader om dispensasjon for nye lokaliteter for havbruk og mellomlagring av fisk. Nå utsettes behandlingen av dispensasjonssøknader i alle kommuner til mai neste år.

Laks inne på SalMar sitt foredlingsanlegg på Frøya.  Foto: Gorm Kallestad/NTB

Nyheter

Øksnes formannskap behandlet i forrige uke sak om tidsbegrenset utsatt behandling av lokaliteter for havbruk og levende mellomlagring av fisk. Lignende sak blir behandlet i alle kommunene i Vesterålen og Lødingen.