Godt håp for gratis halleie:

– Veldig flott at de ser verdien i et ekstratilbud

For å kunne starte opp med et aktivitetstilbud etter skoletid for barn fra 1.- 4. klasse, har Sortland IL søkt kommunen om gratis halleie. Politikerne har hittil vært positive, noe Ingar Angell Nicolaysen er glad for.

Ingar Angell Nicolaysen, daglig leder i Sortland IL, sier han synes det er fint at politikerne støtter opp om ekstratilbud til barn etter skoletid, uansett hvilken sport eller lag det dreier seg om.   Foto: Arkivfoto/Vidar Lorentsen

Nyheter

– Det er veldig bra og veldig flott at politikerne ser verdien i et ekstratilbud etter skoletid utover det som allerede er. Vi er et lag som drives av dugnad og frivillighet, og at politikerne støtter dette tiltaket gjør det mulig å skape ytterligere aktivitet, sier Angell Nicolaysen, som er daglig leder i Sortland IL.