Fiskebøl:

– 300 millioner i Bømyra er fantastisk

– Det er mye penger, men mest av alt hadde vi likt å fått et fullskala test- og øvingssenter, sier ordfører Aina Nilsen (Sp).

Glad ordfører: Aina Nilsen, her fotografert i miljøhavna på Børøya.  Foto: Idar Ovesen

Nyheter

Denne uka kom det meldingen om at regjeringa etablerer et senter for testing, øving og teknologiutvikling for bekjempelse av akutt forurensning, lokalisert på Fiskebøl.