Disse byggene skaper utfordringer for nytt skolekvartal

Nytt skolekvartal på Myre er ønsket lagt helt ned langs Storgata. To bygg må i så fall kjøpes. Kommunen kommer ikke til enighet med én av gårdeierne, og prosjektet kan nå få en helt annen «fasade».

Øksnes kommune ønsker å kjøpe begge disse byggene for å realisere nytt skolekvartal. De har kun kommet til enighet med én av gårdeierne, og skolekvartalet kan nå få en helt annen "fasade". 

Nyheter

Bygging av et helt nytt skolekvartal i Myre sentrum er et av de viktigste utbyggingsprosjektene kommunen har på gang. Her tenkes det flerbruksmuligheter og samlokalisering med blant annet bibliotek, møteplass, kultursal og nye fasiliteter for Myre skole.