Holder dialogmøte med næringslivet om parkering i sentrum

Onsdag 23. juni blir det dialogmøte på Kulturfabrikken om parkering i sentrum

Nylig Håkon Ulriksen rustet Håkon Ulriksen opp parkeringsplassen utenfor sin nye eiendom ved å tilrettelegge ytterligere for parkering og ved å sette opp benker.   Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Nyheter

Kommunen arbeider med en helhetlig løsning for parkering i sentrum, hvor det allerede er vedtatt tidsbegrensing på offentlig parkeringsplasser. Før de jobber videre med detaljreguleringen av saken, ønsker de innspill fra næringslivet. Næringslivet, grunneiere og de som har noe på hjerte om saka er invitert.

– Det er kjempeviktig at vi jobber sammen med næringslivet om dette, og hører på deres meninger, selv om det gjelder de offentlige parkeringsplassene. Vi ønsker at vi samlet sett kan komme til en løsning som er til det beste for byen, forteller Kristine Røiri, kommunearkitekt Sortland kommune.

Saken skal til politisk behandling i august/september, og de ser for seg at det blir gjennomført neste sommer.

– Vi har 1.700 parkeringsplasser og gjennomsnittlig 800 er i bruk daglig, men alle er jo ikke midt i sentrum. Hvis vi vil være et attraktivt handelssted så bør de mest sentrumsnære plassene gå til de som skal handle, ikke ansatte som som tar opp plassen hele dagen, forklarer Røiri.

Innledere på møtet er:

  • Line Blomstrand, leder for næringsforeningen i Svolvær (hvor de har innført lignende løsninger).
  • Geir Abel Ellingsen, grunneier og daglig leder i Gammelhavna Parkering.
  • Håkon Ulriksen, grunneier, investor og gründer.

Etter innlendingene og spørrerunde blir det diskusjon i grupper. Sortland kommune oppfordrer alle i næringslivet som har noe på hjertet angående saken å komme.

– Målet er å få det fint for alle. Vi vil at det skal fungere for alle, og at alle kan komme seg til sentrum. Spørreundersøkelser utført av kommunen og trafikktellinger og analyse av kjøremønstre fra Statens Veivesen viser jo at det er mange som kjører kortere en 2km, og parkerer i sentrum. Det er ønskelig om de korteste turnene kanskje kunne tas med buss eller sykkel, men da må vi legge til rette for det, sier Røiri.

VOL har tidligere skrevet mer om saken:


Delte meninger om parkeringsavgift i Sortland sentrum:

– Parkeringsplassene er ett av fortrinnene vi har

Kommunens forslag om å etablere tidsbegrenset gratisparkering i Sortland sentrum, tas ulikt imot av det lokale næringslivet.Uenighet om parkeringsløsning i sentrum:

– Hele tanken om parkeringsavgift på Sortland er dødfødt

Hvorvidt det å igjen ta opp tidligere sak om parkeringsløsning i Sortland sentrum betyr parkeringsavgift eller ikke, ble det stor debatt om i torsdagens formannskapsmøte.Vil legge frem sak om parkeringsløsning i juni

I løpet av juni skal politikerne i Sortland behandle sak om parkeringsløsning for Sortland sentrum.