Sortland kommune:

Krever at Calanus dekker utgifter på 171.000 kroner

I et forhåndsvarsel til Calanus AS skriver Sortland kommune at de vil vedta at Calanus dekker utgifter på 171.322 kroner som kommunen har hatt i forbindelse med tilsyn ved fabrikken på Holmen.

Calanus-fabrikken på Holmen i Sortland kommune.   Foto: Ann-Julie Nordgaard Nesmoen

Nyheter

Utgiftene som kommunen har hatt et knyttet til rekvirering av sakkyndig bistand fra UiT i forbindelse med tilsyn av konstruksjonssikkerhet i betongfundamenter, samt ulovlighetsoppfølging, som kommunen gjennomførte ved fabrikken tidligere i år.