Må bruke 2,3 mill. før ny brannstasjon bygges

Med dagmulkter på 5.000 kroner hengende over seg, foreslår teknisk sjef i å sette opp et midlertidig bygg som ivaretar de ansattes helse, i påvente av ny brannstasjon på Andenes.

Teknisk sjef foreslår å bygge et modulbygg utenfor nåværende brannstasjon for å tilfredsstille HMS-kravene for brannmannskapet på Andenes midlertidig. Prislappen er 2,3 millioner kroner eks. moms. arkivfoto: mette-helene berger amundsen 

Nyheter

I en referatsak til mandagens kommunestyremøte, legger teknisk sjef Arne Blix fram forslag til lukking av Arbeidstilsynets pålegg om ny brannstasjon på Andenes, til erstatning for eksisterende branngarasje som ikke tilfredsstiller arbeidstilsynets HMS-krav til de ansatte. Absolutt siste frist for Andøy kommune til å innfri kravene og slippe dagbøter er 30. juni.